Voor wie

Voor wie is bewindvoering?

Er zijn diverse redenen waarom bewindvoering nodig is. Het kan zijn dat iemand door omstandigheden niet in staat is om zijn of haar financiën zelfstandig te beheren. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van gezondheidsproblemen, zoals een verstandelijke beperking, dementie, verslaving of psychische aandoening. Ook wordt bewindvoering ingesteld als er sprake is van problematische schulden, waarbij het behouden van overzicht en controle over de financiën moeilijk is geworden. 

Het belangrijkste doel van bewindvoering is om stabiliteit en rust te brengen in deze situaties. Ik neem het betalen van rekeningen, het bijhouden van inkomsten en uitgaven, en het regelen van financiële verplichtingen van je over.

Natuurlijk begrijp ik dat het een grote stap kan zijn om je financiële zaken uit handen te geven. Vertrouwen vormt daarom de basis van onze samenwerking. Ik werk transparant en betrek je zoveel mogelijk bij het proces. Ook onderhoud ik nauw contact met eventuele begeleiders, hulpverleners of zorginstanties, zodat we gezamenlijk kunnen zorgen voor een optimale ondersteuning en begeleiding.

Bewindvoering voor klanten met zorg vanuit de WLZ

Wanneer een familielid of cliënt zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) ontvangt, kan het lastig zijn om de financiële belangen goed te behartigen. Ik sta in zo’n situatie klaar om te ontzorgen: voor het beheren van inkomsten en uitgaven tot het controleren van de eigen bijdrage in een WLZ-instelling. De financiële belangen van de cliënt worden professioneel behartigd, wat een optimale gemoedsrust oplevert. 

Bewindvoering voor ouderen

Merk je als familielid of verzorger dat een oudere persoon moeite heeft om zelfstandig zijn/haar financiën te beheren? Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met beperkte digitale vaardigheden, of wanneer er sprake is van dementie, alzheimer of opname in een verzorgingstehuis. Aarde Bewind biedt volledige ondersteuning in financiële zaken voor ouderen. Ik bied een luisterend oor en zorg voor een goede samenwerking met de betrokken instanties of hulpverleners.

Bewindvoering bij problematische schulden

Heb je (grote) schulden en merk je dat je er alleen niet uitkomt? Ik begeleid je bij het oplossen van schulden, en zorg ook voor dat schuldeisers zich bij mij melden, waardoor jij weer rust ervaart.
Als bewindvoerder beheer ik je volledige financiële situatie, help ik je om nieuwe schulden voorkomen en begeleid ik je zo nodig naar schuldhulpverleningstraject. Zo sta je er niet alleen voor bij het aanpakken van je financiële problemen.

Wil je direct hulp inschakelen?

Direct aanmelden

Gegevens van de persoon voor wie de aanmelding wordt gedaan:

Ik ben ingeschreven in de gemeente: