Bewindvoering

Bewindvoering: wat is het en hoe werkt het?

Bewindvoering is een effectieve oplossing voor mensen die hun financiële belangen (tijdelijk) niet zelf kunnen behartigen. Je kunt mijn hulp als bewindvoerder inschakelen bij het beheren van je geldzaken en financiën, wanneer je daar zelf niet uit komt. Ik neem als bewindvoerder de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je rekeningen op tijd betaald worden, dat je toeslagen en belastingaangiften in orde zijn en alles financieel op orde is.

Het kan een drempel zijn om hulp te vragen, maar bewindvoering is juist een positieve stap vooruit. Het betekent dat je je financiële zorgen niet langer alleen hoeft te dragen. Als bewindvoerder help en ondersteun ik je, zodat je je geen zorgen meer hoeft te maken over je financiën en administratie.

Beheren van alle financiën

Als bewindvoerder beheer ik je financiën. Ik breng je geldzaken op orde en zorg dat er geen (verdere) betalingsachterstanden ontstaan. Denk aan het tijdig en correct betalen van vaste lasten, zoals huur, hypotheek, energierekeningen en verzekeringen. Je ontvangt leefgeld voor boodschappen en persoonlijke behoeften. Ook stellen we budgetplan voor je op. Dit geeft een helder overzicht van je inkomsten en uitgaven, zodat je inzicht krijgt in je financiële situatie en bewuste keuzes maakt.

Ik heb regelmatig contact met jou als cliënt en/of jouw betrokken hulpverlener om op de hoogte te blijven van eventuele ontwikkelingen. Ook voer ik overleg met andere betrokken instanties, zoals de woningbouwvereniging.

 

Aanvragen toeslagen, indienen declaraties, belastingaangiften

Je krijgt hulp bij het aanvragen van toeslagen waar je recht op hebt, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget. Ik zorg voor alle benodigde informatie en documenten om een succesvolle aanvraag te doen.

Tevens zorg ik voor: beheer persoonsgebonden budget (indien van toepassing), aanvragen van bijzondere bijstand voor de bewindvoeringskosten (indien je daarvoor in aanmerking komt), het aanvragen eventuele kwijtschelding gemeentelijke lasten en het indienen van aangiften bij de belastingdienst om te zorgen dat je aan je fiscale verplichtingen voldoet.

Begeleiden bij schulden

Wanneer je te maken hebt met schulden en het betalen van rekeningen moeilijk is, kan ik namens jou uitstel van betaling aanvragen bij schuldeisers. Ik zorg dat de financiële situatie wordt gestabiliseerd, dat er geen nieuwe schulden worden gemaakt en stel een plan op om de schulden af te lossen. 

Afhankelijk van je persoonlijke situatie zoeken wij samen naar een oplossing. Indien nodig begeleid ik je naar een schuldhulpverleningstraject.

Lees meer over bewindvoering 

Werkwijze bewindvoering

Als bewindvoerder ga ik zorgvuldig te werk om je financiën zo goed mogelijk uit handen te nemen. Hieronder leg ik het proces uit, van de kennismaking tot de daadwerkelijke bewindvoering. Uiteraard is elke situatie uniek. Ik doe mijn best om je zo goed mogelijk te ondersteunen bij het opbouwen van een stabiele financiële basis en je te helpen groeien naar financiële zelfredzaamheid.

Aarde Bewind hanteert momenteel geen wachttijden, waardoor we het kennismakingsgesprek al binnen 7 dagen kunnen inplannen.

Wanneer je mailt, belt of het contactformulier invult, neem ik binnen 24 uur contact met je om jouw situatie te bespreken en te kijken of ik je als bewindvoerder kan ontzorgen.

De kennismaking vindt plaats bij jou thuis of op een andere locatie die voor jou het meest comfortabel is. Tijdens dit gesprek krijg ik een goed beeld van je financiële situatie en bespreken we eventuele zorgen en vragen die je hebt.
Het kennismakingsgesprek heeft als doel om samen vast te stellen wat we van elkaar kunnen verwachten en welke gevolgen beschermingsbewind voor je heeft. Als we beiden denken prettig met elkaar te kunnen samenwerken, vullen we de benodigde formulieren in voor de verdere samenwerking.

Als je ervoor kiest om met mij samen te werken, begeleid ik je bij het invullen van de benodigde formulieren en zorg ik voor een aanmelding bij de rechtbank. Je krijgt uitleg over welke documenten en informatie nodig zijn en ik ondersteun je bij het verzamelen ervan.

Zodra de bewindvoering is ingesteld, starten we met het in kaart brengen van jouw financiële situatie. Ik breng al jouw inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen in kaart, zodat we een duidelijk overzicht hebben van je huidige financiële situatie. We beginnen met het openen van twee rekeningen, bespreken het budgetplan, zodat je kunt zien wat er binnenkomt en uitgaat. Dit geeft duidelijkheid. Ook stel ik de instanties op de hoogte van het bewind, zodat jij geen post meer ontvangt. Dit brengt je rust.

We maken een overzicht van eventuele schulden, treden in contact met schuldeisers en treffen betalingsregelingen waar mogelijk. Indien er sprake is van problematische schulden begeleid ik je naar schuldhulpverlening.

Als bewindvoerder neem ik de verantwoordelijkheid over voor het beheren van jouw financiën. Zoals het tijdig betalen van vaste lasten, het aanvragen van toeslagen, het indienen van belastingaangiften, het overmaken van leefgeld naar jouw rekening en het controleren van inkomsten en uitgaven. Samen zorgen we ervoor dat alle financiële verplichtingen correct worden nagekomen.

Naast het beheren van jouw geldzaken, bied ik ook een luisterend oor en persoonlijke aandacht. Ik sta klaar om je vragen te beantwoorden en advies te geven bij financiële beslissingen. Ik streef ernaar om je laten zien en te leren hoe je jouw geldzaken zelfstandig kunt aanpakken.  Waar mogelijk houd ik je dus op de hoogte van je financiën en bespreek belangrijke beslissingen met jou.

Tevens houd ik contact met eventueel betrokken begeleiders/hulpverleners.

Er is ruimte voor contactmomenten om de voortgang te bespreken en eventuele vragen of zorgen te bespreken.

Als bewindvoerder voldoe ik aan alle gestelde eisen en plichten. Zo leg ik jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter. Dit houdt in dat ik een overzicht geef van de inkomsten, uitgaven en verrichte handelingen gedurende het afgelopen jaar. De kantonrechter controleert deze verantwoording om ervoor te zorgen dat alles.

Wanneer kom je in aanmerking voor bewindvoering?

Bewindvoering wordt ingesteld op basis van een geestelijke of verstandelijke beperking, lichamelijke beperking en problematische schulden. Deze oorzaken vormen de juridische basis voor het aanstellen van een bewindvoerder om iemands financiële belangen te vertegenwoordigen.

Veelgestelde vragen bewindvoering

Heb je nog vragen of wil je meer weten over bewindvoering?

Direct aanmelden

Gegevens van de persoon voor wie de aanmelding wordt gedaan:

Ik ben ingeschreven in de gemeente: